15/1999 Lege Organikoarekin, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa, eta bere 2007ko abenduaren 21eko arauzko garapenarekin bateratuz, deialdi honetako parte-hartzaileek bidalitako
    datuak K6 Gestión cultural, S. L.–ko fitxategi batean jasoak izango dira eta soilik Deialdia aurrera eramateko erabiliko dira.
    Datu pertsonalen erabilera egokia izango da euren aldatzea, galtzea edo beste edonoren eskura jartzea gerta ez dadin bermatzearren. Datuen titularrek euren eskubideak erabili ahalko dituzte sartze, aldatze, deuseztapen eta aurkaritza kasuetan, egungo arautegiarekin bat eginez.